Årsmöte på Gothia Science Park

20 Jan 2003

Den 4 mars höll Tekniska föreningen i Skövde årsmöte hos Gothia Science Park. Efter att företagets Vd Patric Eriksson hälsat välkommen till lokalerna öppnades mötet av ordföranden Fredrik Almbratt, som i sin tur kunde välkomna ett 40-tal deltagare.

Av styrelsens verksamhetsberättelse framgick att medlemsantalet vid årsskiftet var c:a 220. Föreningen har numer en egen hemsida på internet. Vidare redovisades att det under förra året hade arrangerats 10 välbesökta aktiviteter med mycket varierande innehåll, varav bl.a. en resa till Göteborg för guidning på ostindefararen Götheborg III under tillblivelse.

Verksamhetsberättelsen liksom den ekonomiska rapporten godkändes, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen valdes helt enligt valberedningens förslag, varvid Robert Gorner blev ny ordförande.

Årsmötet antog utan debatt det av styrelsen utarbetade förslaget till reviderade stadgar. Detsamma gällde kommande årsavgift.

Det informerades om vårsäsongens två kommande aktiviteter, nämligen besök på Arena Skövde samt avslutande utflykt till norra Billingen för att få ta del av dess historiska teknik.

Årsmötet avslutades varefter Patric Eriksson återkom och berättade om idén och verksamheten inom Gothia Science Park, som hittills varit framgångsrik och betydelsefull för studenter och före detta studenter vid Högskolan i Skövde.

Vid pennan: Styrbjörn Jansson

Senaste aktivitet

Volvo GTO Gjuteriet
Läs rapport

Nästa aktivitet

2023-05-03
Bussresa Trollhättan
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in