Besök vid Hjoån

13 Nov 2002

Utflykt som i en vintersaga

Att teknik är ytterst mångfacetterat fick de 25 deltagarna verkligen klart för sig vid besöket och öringsafari i Hjoån.
Bara inramningen, att vid ankomsten få följa stigen som i snölandskapet markerades av flammande marschaller över bron vid det forsande vattenfallet och ner i ravinen mot och in i den med levande ljus sparsamt upplysta och därför något spöklika Grebbans kvarn var en upplevelse.

Väl där inne berättade Hans-Göran Hansson från Hjoåns Fiskevårdsområde, kompletterat med egna diabilder, om hur man tillsammans med bl.a. Hjo kommun under ca 20 år med stor entusiasm och med drygt 1,5 miljoner kronor rustat upp nästan 3 km av Hjoån till att bli eftertraktad lekplats för Vättern-fiskar. Öring på hösten och harr på våren. Reproduktionen av dessa fiskearter i Hjoån har baserat bl.a. på uppgifter från yrkesfiskare i närområdet uppskattas till ca 500.000 kr. Bra utdelning på investerat kapital !

Tekniskt sett har restaureringen innehållit många olika inslag: Att med grävmaskin schakta bort sedimenterade jordmassor för att längs vissa avsnitt få fram den ursprungliga å-fåran, att vid några tidigare dammanläggningar riva vattenhinder, att mitt för ett högt och fiskhindande vattenfall anlägga en 700 meter lång förbigångsbäck, att med rätt grusfraktion och i rätt färg dessutom ! åstadkomma nya lekbottnar, att med utplacering av stora stenbumlingar skapa höljor och lugnvatten för fiskarnas livsbetingelser.

I samband med kompletteringsarbeten upptäcktes för några år sedan att det förutom fisk även fanns kräftor i ån. Detta resulterade i att man de tre senaste åren har låtit skolbarn från Hjo en kväll i augusti gratis få fiska kräftor. Succé !

Efter att i den trivsamma inomhusmiljön ha inmundigat en god och värmande fisksoppa begav vi oss ut i mörkret nedströms ån för att tillsammans med våra ciceroner i ficklampors sken se hur tjogtals öringar - en del riktiga lunsar ! - funnit sina lekplatser.

Hjoån och dess dalgång är sedan september 2001 utsedd och förklarad som naturreservat. Väl värt ett besök vid vilken tidpunkt som helst !

Vid pennan: Fredrik Almbratt

Senaste aktivitet

TFS 80-års fest! Hotell Billingen
Läs rapport

Nästa aktivitet

2024-06-25
Företagsbesök på Cejn
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in