Årsmöte på Högskolan i Skövde

11 Feb 2011

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där Sture Grönblad blev omvald som ordförande i Tekniska föreningen, liksom hela styrelsen i övrigt, berättade nya rektorn Sigbritt Karlsson som närmast kommer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, om nutid och framtid för Högskolan i Skövde. Avgiftsbeläggning av utomeuropeiska studenter och kommande minskande årskullar av ungdomar gör att konkurrensen ökar mellan högskolorna. Förutom att då ha attraktiva utbildningar med hög kvalité, så gäller det att Skövde är en attraktiv studentort. Högskolan har runt 11,000 inskrivna studerande varav 4,400 är helårsstuderande, andelen studenter i åldersgruppen 18-24 år är 50 procent. Högskolan har 500 anställda.

Vid pennan: Sture Grönblad

Senaste aktivitet

Volvo GTO Gjuteriet
Läs rapport

Nästa aktivitet

2023-05-03
Bussresa Trollhättan
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in