Prisma Teknik i Tibro

6 Mars 2008

Kvällen den 6-e mars inräknades 49 medlemmar vid företagsbesöket.
Vid ankomsten välkomnades vi av Vd Jan Lund som hade dukat upp med smörgåstårta och med drycker av olika slag, och bjöd oss att ta för oss, och sitta ned vid borden i den stora lokalen som har plats för 250 personer, och som inramas av en vinterträdgård i storformat.
Efter utdelning av ändamålsenliga och lättburna hörsnäckor till var och en, började Jan att berätta historien om hur det hela började.
1987 startade företaget på tredje våningen i ”Monitorhuset” i Tibro tillverkning av utrustning för signaler vid övergångställen. De var underleverantör till Ericsson koncernen, som på den tiden hade monopol på tillverkning av trafiksignaler med kringutrustning. Det var utvecklingen av bullerstyrda signaler som startade det hela. Efter några år ville Ericsson inte betala det pris som begärdes och detta resulterade i att Prisma Teknik startade egen tillverkning och vidareutveckling. Samarbete med Synskadades Riksförbund inleddes och utvecklingen att säkra synskadades passering vid övergångsställen har betytt mycket för övergångssignalens nuvarande funktion och utseende.
Företaget kom 1993, i den finansiella krisen som då rådde, i ekonomiska svårigheter som nästan försatte bolaget i konkurs. Jan berättade väldigt inlevelsefullt, om personer som han träffade och händelser ihop med dessa i denna svåra tid, samt att hans kristna tro, och hans böner om hjälp, skulle ge resultat att få in order. Miraklet inträffade och företaget fick både stora och små order och kunde utvecklas vidare, med en stadig omsättningsökning.
1999 fick Jan erbjudande att köpa Rixnerhuset. Höga kostnader för uppvärmning av fastigheten gav tveksamhet till köp, men efter många om och men så köptes fastigheten, och inflyttningen började.
Inredningen har sedan skett successivt och präglas av grönskande oaser i stor mängd med ett genomgående tema med kristen inriktning.
Under Jans berättelser hann vi också avnjuta kaffe och kaka som bjöds efter den goda smörgåstårtan.
På frågan om vad Jan hade för egen bakgrund för sin framgångsrika verksamhet, svarade Jan, 8-årig söndagsskola lite ironiskt, men tillstod att en del ekonomisk utbildning fanns med, men ingen teknisk utbildning inom något område.
En rundvandring i lokalerna inleddes där Jan berättade om olika bibliska motiv som skapats i och omkring de gröna oaserna.
Produktinformation följde, där vi fick se och studera följande:

Deflection indikator: kontrollutrustning av vevaxlarnas rätlinjighet.
Med en noggrannhet på en tusendels millimeter mäts avvikelsen.
Kunderna finns i mer än 60 länder världen över, och det är företrädesvis för stora marindieslar, som utrustningen används, men många motortillverkare har köpt patentet och använder utrustningen vid produktionen av nya motorer.
Vevaxelindikeringen på stora motorer säkrar driften och spar miljonbelopp till rederierna, som med utrustningen undviker motorhaverier.
Utrustning för att mäta ovalitet och förslitning i cylindrar i motorer visades och bygger på samma princip men med olika hållare.

Sensorteknik till dörröppnare: samma trådtöjningsteknik som används att påverka övergångssignalerna används till hissknappar och till dörröppnare till allmänna lokaler.

Övergångssignaler: Är den till antalet största produkten och kunder finns över hela världen.
Utvecklingen har gått från analog version som helt och hållet egentillverkas, till digitalt utförande där ingående komponenter köps från legotillverkare. Tre datorer i varje övergångssignal samverkar.
Synskadade kan på utsidan av apparatlådan känna av utseendet på övergångsstället med fingrarna på en reliefutformad kartbild.
Den akustiska signalen är bullerstyrd och ökar i ljudstyrka om det omkringliggande bakgrundsljudet ökar.
Våld och hårda slag påverkar inte signalen utan bara 30 grams tryck mot apparatlådans framsida ger påverkan på funktionen.
Akustiskt meddelande för synskadade för att informera om tillfälliga omläggningar i trafikmiljön kan erbjudas som extrautrustning.
Övergångssignaler för cykel finns, samt signaler som varnar för spårvagnar.
Priset för övergångssignalen är 4375 kronor, och den digitala kostar 6000 kr styck


Som avslutning berättade Jan om det sociala hjälparbete som företaget bedriver i Colombia.
Arbetet med att förbättra förhållandena inom fängelser med det kristna budskapet som verktyg, har gett framgång, samt att bygga brunnar och skolbyggnader visades flera exempel på.

Kvällen avslutades med att Jan avtackades för en mycket intressant och mångfasetterad kväll, precis som företagsnamnet Prisma, och som innehöll allt från teknik till religion, samt överlämnades föreningens ”kryddkvarn”.

Vid pennan: Åke

Senaste aktivitet

Volvo GTO Gjuteriet
Läs rapport

Nästa aktivitet

2023-05-03
Bussresa Trollhättan
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in