Besök på Nygården

27 Aug 2006

Modern mjölkproduktion - i ladugård med högteknologi.

Ett studiebesök med lite annorlunda karaktär genomfördes i slutet av augusti. 35 deltagare infann sig på Nygården strax utanför Hjo (de flesta med buss från Skövde). Vi blev mottagna av gårdens ägare Bengt och

Ulla Kjellander, som sedan ett år tillbaka driver en KRAV-märkt livsmedelsproduktion. Bengt berättade bakgrundshistorien till gårdens nuvarande inriktning och drift. För tre år sedan inträffade en brand som ödelade den dåvarande ladugårdsbyggnaden vilken hyste en besättning om ca 50 mjölkkor med liksom för de flesta lantgårdar traditionell driftsform. Turligt nog var djuren ute på bete och klarade sig undan branden.

Med försäkringspengarna i hand började man funderingar på hur framtiden skulle gestalta sig. Man bestämde sig för att satsa på en ordentlig utvidgning och med utnyttjande av den teknik som var känd och fanns tillgänglig för s k lösdrift. Ladugårdsbyggnaden för 150 mjölkkor byggdes på ett okonventionellt sätt: Större delen av ytterväggarna byggdes upp endast till brösthöjd - därovan ett öppet och ventilerande nätparti.

Under den kalla årstiden kunde detta medelst termostatstyrning automatiskt stängas till med hjälp av luftfyllda dubbelväggiga ballongliknande “persienner”. Denna importerade utrustning har utvecklats och använts

tidigare i Holland. Djuren genererar ju för övrigt ganska mycket värme. Enligt EU-krav måste inredningen i

ladugården dimensioneras så, att varje djur skall ha en liggplats. Verkligheten visar dock att endast cirka hälften av dessa utnyttjas samtidigt, men EU-regler är EU-regler....En avdelning i ladugården var till för kalvande kor och kalvuppfödning. Vi fick f ö se en dagsgammal kalv. Det verkligt högteknologiska finliret träffar man på vid mjölkningen. Två stycken de Laval-robotar sköter allt från insläpp i boxen, renspolning av golvet, juvertvätt, påsättning av spenkoppar, mjölkinvägning, under mjölkningsprocessen samtidig individuell utfodring styrd av mikrochips i kossans öronclips. Vi var verkligen imponerade av hur allt detta funkade, med laserljus och med allt möjligt övrigt datateknikutnyttjande. Korna bestämmer själva när de vill bli mjölkade och ställer sej självmant i kö framför robotarna. Efter mjölkningen väljer de antingen att stanna kvar inne vid liggplatsen eller att vandra ut på betesmarken. Och detta pågår dygnet runt oavsett klockslag.

Mjölken samlas upp i en stor (ca 9 m3) gemensam kyltank (+4oC), som tömmes varannan dag för transport till

Arla i Jönköping, som är närmsta KRAV-anpassade mejeri. För KRAV-godkänd mjölk måste användas foder som framtagits utan konstgödningsprodukter. Nygården producerar merparten av använd foderstat på egna marker, varvid vallskörden lagras in som ensilage i stora betongfickor övertäckt med luft(syre)spärrande folieskikt. I en utomhus placerad kvarn tillsätts kraftfoder (ärtväxter) för erhållande av lämpligt sammansatt foderblandning, som därefter transporteras in till utfodringsplatserna. Som lite kuriosum noterade vi, att kalvarna efter det att de skilts från sina mödrar inte får utfodras med mjölk ur en spann, utan får suga i sig gårdens mjölk från en napp! Detta för att tillfredsställa kalvens sugbehov som annars kunde resultera i ett senare diande på fel kossa!! Inte bra. Och detta för att uppfylla KRAV-villkoren.

Fel på roboten och tillhörande utrustning? Jovisst händer det. Men då ringer roboten själv upp Bengt på hans mobiltelefon och han kan på displayen se vad som är fel eller saknas. Oftast kan han då med en enkel knapptryckning åtgärda sakernas tillstånd. Undantagsvis måste han till roboten för “handpåläggning”.

Tala om teknik!

Kvällen avslutades med kaffe och kanelbullar (nybakade av Åke) samt välsmakande nymjölk från gården.

Tack till Åke Mårdh som stått för arrangemanget, men framför allt till dagens värdpar Ulla & Bengt Kjellander.

Vid pennan: Fredrik Almbratt

Senaste aktivitet

Volvo GTO Gjuteriet
Läs rapport

Nästa aktivitet

2023-05-03
Bussresa Trollhättan
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in