Nobelföreläsning

8 Dec 2021

Som inbjudan såg ut:
Inbjudan till Tekniska föreningens medlemmar.

Detta är inte föreningens arrangemang utan Högskolan i Skövde.

Onsdag 8 december Tid 18:30 - 20:30 Plats D105, hus D, Högskolan i Skövde
Populärvetenskapligt café: föreläsningar för allmänheten
Är du nyfiken på forskning och vad forskningen kan bidra till? Då är de populärvetenskapliga caféerna på Högskolan i Skövde något för dig! Här träffas intresserade, både från allmänheten och Högskolan i Skövde för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.
Föreläsarna kommer både från Högskolans egna forskargrupper och från andra lärosäten, organisationer och företag runt om i Sverige. Föreläsningarna, som oftast följs av frågor och diskussioner, arrangeras i samarbete med Folkuniversitet och Skaraborgs Senioruniversitet.
De fem föreläsarna som tagit på sig den utmanande uppgiften att göra de olika priserna begripliga är doktorand Erik Lagerstedt som tar sig an fysikpriset, biträdande professor Mikael Ejdebäck kemipriset, professor Katarina Ejeskär medicinpriset, adjunkt Hans Mörner ekonomipriset och lektor Stefan Ekman litteraturpriset.

Pandemin har pausat föreläsningarna, men hösten 2021 gör populärvetenskapliga caféerna comeback. Naturligtvis anpassade till myndigheternas och Högskolans regler och rekommendationer. Det innebär att antalet platser i salen är begränsat så det gäller att komma i tid för att bli garanterad plats.
Vi kommer att släppa in högst 100 personer i lokalen, varpå vaccinationspass inte kommer att behövas. Kom i god tid för att vara säker på att få en plats.
Gratis inträde.

Vid pennan:

Senaste aktivitet

Volvo GTO Gjuteriet
Läs rapport

Nästa aktivitet

2023-05-03
Bussresa Trollhättan
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in