TF färdas Skara-Lundsbrunn med ångtåg

14 Aug 2003

Tekniska föreningen i Skövde inledde säsongen hösten 2003 med den ångtågsresa, som för föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägar innebar avslutning på sommarens tidtabellsbundna verksamhet. Vi var 43 deltagare, varav 3 barn, som vid avgångsstationen i Skara embarkerade den särskilt för oss reserverade personvagnen. Den var tillverkad 1906, senare ombyggd och renoverad efter det att den gått i nyttotrafik på Öland.

Det var nestorn i den ideella järnvägsföreningen, Ingemar Landin, som under resans gång berättade om detta. Liksom om dragaren för vårt tåg, ångloket 29-an, som under många år stått i Hjo som ett monument från svunnen tid. Det visade sig att loket var mindre hungrigt på stenkol än törstigt på vatten, eftersom det vid påfyllning vid ändstationen i Lundsbrunn sörplade i sig inte mindre än drygt 1300 liter! Detta efter en knappt halvtimmas resa med den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim. Övriga bestämmelser gällande järnvägsverksamheten, t ex banvall och spår, rullande material, signalsystem, instruktioner och dokumentation övervakas och inspekteras kontinuerligt av Järnvägsinspektionen. Ingenting ses mellan fingrarna.

Under det halvtimmeslånga uppehållet i Lundsbrunn kunde man i stationshuset köpa både kaffe och glass. Så växlades loket om till andra sidan av tågsättet och återresan startade. Dunk, dunk, dunk. Tjutande ångvisslan varnade då och då trafikanter vid korsande landsvägar.

Åter i Skara skedde samling i Järnvägsmuséet med kaffe och ostfralla. Uppdelningen skedde i två grupper, varvid Ingemar Landin i museidelen berättade om det omfattande smalspåriga järnvägsnätet i Skaraborg (spårvidd 981 mm = 3 Sv. fot). Vi fick se en totalrenoverad rälsbuss, en kombinerad person- och postkupévagn (med torrdass för postiljonerna), allehanda signalutrustning från knallskott via telegraf till bantelefon liksom fotografier från åtskilliga stationshus utefter Västgötabanan.

I verkstaden guidade Anders Tholin. Där pågick diverse reparationsarbeten, bl. a insättning av nya ångtuber efter ett maskinhaveri i det andra av föreningen ägda ångloket. Ombyggnad av en förhållandevis stor personvagn med vagnkorg i stål skall resultera i föreningens första restaurangvagn. Den nu helt urblåsta vagnen har till relativt nyligen rullat på Roslagsbanan. Vid sidan om höll man på med renovering av en motordressin av en luftkyld Wolkswagen-motor. Och så fanns det både här och där hjul av olika storlek och ålder, som skulle svarvas om och förses med nya slitytor. Arbetsobjekt saknades minsann inte! Återsamling och avtackning av de kunniga guiderna avslutade kvällen.

Höll i pennan gjorde en, som en gång har åkt rälsbuss med VGJ, sträckan Mariestad - Göteborg, nämligen Fredrik Almbratt, 2003-08-26

Vid pennan: Fredrik Almbratt

Senaste aktivitet

TFS 80-års fest! Hotell Billingen
Läs rapport

Nästa aktivitet

2024-06-25
Företagsbesök på Cejn
Läs mer


Information

Vill du få inbjudningar till aktiviteter via mail? Skicka oss din mailadress via vårat formulär!

Tekniska Föreningen i Skövde 2019 | Webmaster: Daniel E - Logga in